טופס בקשת חניה לשנת תשע"ט

לסגל המינהלי והאקדמי שלום רב,

אנו מביאים לידיעתכם כי מאחר ומספר המקומות בחניון המכללה מוגבל, אנו מציעים את האפשרות להשתמש בחניית החניון רק לעובדי מינהלה ומרצים המועסקים מעל ל 60% משרה.

דמי החניה לשנת תשע"ט יהיו 250 ₪ בדומה לשנה הקודמת וינוכו באמצעות המשכורת שתשולם ב 5.11.18 וב 5.12.18. לגבי מרצים המועסקים רק באמצעות משרד החינוך, נדרש תשלום בגזברות, ראו להלן.

עליכם למלא את הפרטים בטופס ולשלוח אותו על ידי לחיצה על כפתור שלח שמופיע בתחתית הטופס.

להלן מספר הנחיות בקשר לחניה:

• המכללה אינה אחראית לנזקים כל שהם לרכב או גניבת רכב מהחניון.

• התשלום מקנה זכות לחנות במקום פנוי. אין באפשרותנו להבטיח מקום פנוי בכל עת.

• חובה להישמע להוראות מאבטח החניון, הפועל בסמכות ההנהלה.

• משיקולי בטיחות לא ניתן להכניס רכב המופעל באמצעות גז לחניון.

• הכניסה מותרת לרכבים מגובה 1.90 מ' ומטה.

• פתיחת המחסום נעשית על ידי מערכת שמזהה את לוחית הרישוי הקדמית ברכב ולכן יש לבדוק שלוחית הרישוי בקדמת הרכב אינה עקומה והספרות בלוחית נקיות וברורות.

• בטופס המקוון ניתן לרשום שני רכבים על שם אחד למקרים בהם העובד/מרצה מגיע למכללה עם רכב אחר שברשותו. למען הסר ספק, רישום שני רכבי משפחה על שם העובד/מרצה נועדה לאפשר גמישות למשפחת העובד/המרצה מבחינת השימוש ברכבי המשפחה. הוא לא נועד בשום אופן לחניית שני הרכבים בו זמנית בחניון המכללה, הצפוף גם כך. לאור מקרים שהיו, ניאלץ לשלול את זכות החנייה מעובד/מרצה ששני רכביו יימצאו בחניון בו זמנית.

• הזכות לחניה מוקנית לבעל הרכב בלבד ולא לרכב עצמו ולכן לא ניתן לתת לחברים/קרובי משפחה להשתמש בחניון אפילו במידה והרכב רשום.

• במידה והרכב הוחלף יש לעדכן את קב"ט המכללה כמה שיותר מוקדם על מנת לעדכן את מערכת הזיהוי ולהקל על מאבטח החניון ועל העובד/מרצה.

• אין אפשרות לתשלום דמי חניה חלקיים.

• הקצאת מקום חניה בחניון א' או בחניון ד' הינה בסמכותו הבלעדית של הח"מ.

• יש להסדיר את התשלום והחזרת טופס זה עד יום 10 באוקטובר 2018. לאחר תאריך זה תותר הכניסה לחניון רק לרכבים שאושרו.

 

בברכה,

משה רם

קב"ט המכללה

פרטים אישיים

 

נא לרשום מספרים שלמים בלבד, למשל שני שליש משרה ירשם כ67.

נא לרשום מספר ללא מקפים (1234567)

במידה וקיים רכב חלופי\שני נא לרשום מספר ללא מקפים (1234567)

הצהרת עובד

1. ברצוני להחנות את רכבי בחניון המכללה בשנת הלימודים תשע"ט (14.10.18 - 24.10.19).

2. קראתי את ההוראות הנ"ל ואני מתחייב לפעול על פיהן.